Турмуш сабагы
06.11.2022

Турмуш сабагы

Токойдогу жаныбарлардын ичинен бир бугунун мүнөзү кескин өзгөрүлө баштайт. Жаш бугунун мүйүзү бутактанып, көз жоосун алчудай кооз болуп чоңоёт. Жанына мүйүзү кичинекей жана ийри жапайы эчкилер, камандар келип калышса, элик аларды мыскылдап күлөт.

Анын жашоосу жакшы болчу, болгону, ал буттарына кыжырданып жүрчү. Эч кимге айтпаганы менен, ичке буттарына нааразы эле.

Күндөрдүн биринде токойдон өрт чыгып, жаныбарлардын баары качып калышат. Жаш бугу да башкаларга кошулуп качып жөнөйт. Ошондо ал жактырбаган ичке буттары шамалдай сызып, бардык жаныбарлардын алдына чыгып кетет. Бирок ошол убакта анын сыймыгы болгон кооз мүйүзү калың бактын бутактарына илинип калат. Жаш бугу мүйүзүн чыгарам деп жулкунуп жатып мүйүзүн ого бетер чиелештирип алат. Жаныбарлардын баары качып кетишет. Өрт болсо улам жакындай берет. Ошентип, жаш бугу жактырбаган ичке, сулуу эмес буттары ага кыйын кезде канчалык жардам бергенин, ал эми текеберленип, эч кимге теңебей, сыймыктанып жүргөн сулуу мүйүзү аны өлүмгө кириптер кылганын ойлоп, арман кылат...

Адамда текебердиктин кичинекей белгиси болсо да бейиштен узак болот. (Хадис)

Тек жүргөндөр күнөөдөн соо турбайбы,
Текебердик элдешкис жоо турбайбы. (Н. Алымбеков)

Турмуш сабактары китебинен