Турмуш сыноосу
06.01.2023

Турмуш сыноосу

Бир жаш кыз атасына келет да:

– Ата, мен оор турмуштан ушунчалык жүдөп кеттим. Дайыма кыйынчылыктын үстүндө жүрөм, агымга каршы сүзүүгө туура келип жатат. Чечилбеген маселелер көп болуп кетти. Такыр чарчадым, эмне кылуу керек? - деп даттанат. Атасы жооп бергендин ордуна үч бирдей мискейге суу куюп, отко коёт да, биринчисине сабиз, экинчисине жумуртка, үчүнчүсүнө болсо кофе салат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин сабиз менен жумуртканы чыгарып, чөйчөктөргө кофе куят.

– Мына, сен байкап турдуң, эмне өзгөрүү болду? - деп сурайт атасы кызынан.

– Сабиз менен жумуртка бышты, ал эми кофе кайнап, даяр болду.

– Жок кызым, бул сырткы көрүнүшүнөн гана ушундай. Мына, жакшылап кара, сабиз катуу эле, сууга кайнагандан кийин жумшак болуп калды. Ичи суюк, сырты анча бекем эмес жумуртка катуу болуп бышты. Сыртынан караганда өзгөрбөгөнү менен, сырткы күчтөн улам ички абалы чоң өзгөрүүгө дуушар болду. Адамдар да ушундай. Турмуштун кыйынчылыгына туруштук бере албаган кишилер алсыз болуп, эрки күчтүү, сабырдуу бирок жумшак кишилер турмушка бышып, чыдамкай болуп калышат.

– А кофечи? - деп сурайт кызы.

– А бул андан дагы кызыктуу. Ал өзүнө терс таасир этүүчү сырткы абалга толугу менен баш ийип, сиңишип отуруп, кайра ошол чөйрөнү да өзгөртүп, кишини тамшандырган даамдуу, жыты буркураган даяр кофеге айлантып койду. Айрым өзгөчө адамдар бар, алар абалга жараша өзгөрүп гана тим болбой, абалды да, чөйрөнү да жакшы жагына өзгөртүп, бардык абалды пайдалуу багытка буруп кетет. Албетте, мындай адамдар өз билимин, акылын, сүйлөө маданиятын туура пайдалануу менен ар качан өз максатына жете алат. Себеби, алар кандай абал, кандай киши болбосун, жаман жактарын эмес, жакшы жагын гана көрө билет. Ал эми жакшы ниет, жакшы иштер ар дайым жакшы натыйжага алып келет.

Алла Таала жакшылык каалаган пендесин кыйынчылык менен сынайт. (Хадис)

Кишини даража эмес, даражаны киши жогорулатат. (Жами)

Майда адам чокуга чыкса да майда боло берет, ал эми алпты аңгеке салып койсо да алп бойдон калат(М.В. Ломоносов)

Элдин көпчүлүгүн бактылуу кылган киши бардыгынан бактылуу. (Д. Дидро)

Сылыктык эч нерсе бербегени менен, көп нерсеге жарайт. (М. Монтенью)

Башкага бакыт издеген киши бакытка өзү туш болот. (Августин)

Турмуш сабактары китебинен