Жаназа намазынын дубасы
11.01.2022

Жаназа намазынын дубасы

Жаназа намазы төрт такбирден турат. Биринчи такбирден кийин Санаа дубасы окулат. Экинчи такбирден кийин салават окулат. Үчүнчү такбирден кийин маркумга дуба окулат. Соң төртүнчү такбир айтылып, дароо салам берилет.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ

Окулуусу: Аллоҳуммагфир лихаййинаа уа маййитинаа уа шаахидинаа уа гоибинаа уа согииринаа уа кабииринаа уа закаринаа уа унсаанаа. Аллохумма ман ахйайтаху миннаа фа ахйихи алал Ислам уа ман таваффайтаху миннаа фатаваффаху алал ийман.

Мааниси: Аллахым, биздин тирүүлөрүбүз жана көзү өтүп кеткендер, ушул жерде барлар жана бул жерде эместер, кичүүлөрүбүз жана чоңдорубуз, эркектерибиз жана аялдарыбызды кечиргин! Аллахымм, Сен бизден кимге жашоо берсең, аны Исламда жашаткын. Бизден кимге өлүм берсең, аны ыйманда жанын ал.

Жаназа намазы өзү дубадан тургандыгы үчүн, ал окулуп бүткөндө кайра дуба кылынбайт.

Салам берилгенден кийин алакан жайып маркумга дуба кылбай эле дароо сөөктү көтөрүп жөнөлөт.

Абибилла Кадырбердиев