Жаныбарга жакшылык кылуунун сообу
26.12.2021

Жаныбарга жакшылык кылуунун сообу

Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздын (Алланын саламы жана тынчтыгы болсун) мындай дегенин баяндайт:

"Бир жолоочу чөлдө баратып абдан суусайт. Бир нече убакыт жол жүргөн соң кудукка туш келет. Кудукка түшүп, суусуну кангыча суудан ичип, кайра чыкканда караса бир ит аябай суусаганынан ным топуракты жалап, акактап жатыптыр. Жолоочу: "Бул байкуш ит да мендей чаңкаган экен" деп кудукка кайра түшүп өтүгүнүн кончуна суу толтуруп чыгып, итке ичирет. Алла Таала бул пендесинин мындай жакшылыгына кубанып, анын күнөөлөрүн бүт кечирет".

Муну уккан сахабалар:

- Оо, Алланын Элчиси, жаныбарларга кылган жакшылыкка да сооп берилеби? - деп сурашат. Ошондо Пайгамбарыбыз (Алланын саламы жана тынчтыгы болсун) мындай дейт:

- Ар бир тирүү жандууга жасалган жакшылыкка сооп берилет.

Өчпөс сабактар китебинен