Зулхижжа айынын баштапкы он күнүнүн пазилеттери
01.07.2022

Зулхижжа айынын баштапкы он күнүнүн пазилеттери

Алла Тааланын Өз пенделерине берген белектеринин бири – аларга көп-көп сооп иштерди кылуулары үчүн атайын ибадат убакыттарын белгилеп берүүсү. Ошол ибадат убакыттарынын бири – Зулхижжа айынын баштапкы он күнү. Бул күндөр чыныгы ибадат кылуунун убагы жана бул күндөр жылдын эң жакшы күндөрүнөн болуп саналат.  Ошондуктан, мусулман бир туугандар! Алланын ырайымы төгүлүп турган убакыттан куру калбайлы!

Бул берекелүү он күн аралыгында ибадаттын кандай түрлөрүн кылуу керек?

– Бул күндөрү орозо тутуу, зикир кылуу, дуба кылуу, Куран окуу, садага берүу жана башка ибадаттарды көбөйтүү керек.

Зулхижжа айынын баштапкы он күнүнүн пазилеттери жөнүндө бир нече аят-хадистер келген.

Алла Таала айтты: «Таңга ант! Он түнгө ант!». (Фажр сүрөсү: 1-2-аяттар)

Бин Аббас (Алла андан ыраазы болсун): «Бул аятты Зулхижжа айынын баштапкы он күнү»,– деп тапсирлеген.

Ошондой эле Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мындай деди: «Зулхижжанын баштапкы он күнүндө кылынган иштерден да жакшыраак сооптуу иш жок»,- деп айтканда, сахабалар сурашты: «Алла жолунда согушуудан да жакшыраакпы?». Пайгамбарыбыз айтты: «Ооба, Алла жолунда согушуудан да жакшыраак. Бирок, жанын жана мал-мүлкүн аябастан Алла жолуна чыгып, кайра кайтып келбеген адамдын казаты гана эң сооптуу». (Имам Бухари)

Алла Таала айтты: «Белгилүү күндөрдө Алланы зикир кылуулары үчүн»(Хаж сурөсү: 28-аят) 

Бин Аббас (Алла андан ыраазы болсун) жана Бин Касир (Алла ага ырайым кылсын) бул аятты Зулхижжа айынын он күнү деп чечмелеген.

Ошондой эле Бин Умар рабаят кылган хадисте Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мындай дейт: «Алла үчүн Зулхижжанын он күнүнөн улугураак күндөр жана ошол күндөрдө кылынган амалдардан сүйүктүүрөөк амалдар жок. Ошондуктан, ушул күндөрдө «субханалллах», «алхамдулиллах», «ла илаха иллаллах» жана «Аллааху акбар» сөздөрүн айтууну көбөйткүлө!». (Имам Табарани)

«Зулхижжа айынын баштапкы он күнү кирип келген кезде Саид бин Жубайр ибадатта башкалар аны менен теңдеше албагандай катуу аракет кылат эле», - деп айтылат. (Дарими)

Даярдаган: Абдырахманова Рукуя