Умар Мечити

Адресс Кызыл-Адыр айыл Токтогул Көчөсү