05.08.2022

Адамдар коромжуда... Ыймандуу бол! Бактылуулук.