07.01.2022

Аялыңа көңүл бур, ага таарынба, аны кечирип тур