01.12.2022

Ниетти түздө, рия, кожо көрсүндөн сак бол