15.09.2022

ФАТИХ - КОНСТАНТИНОПОЛДУН БАГЫНТУУЧУСУ ЖАНА ЖҮРӨКТӨРДҮН СУЛТАНЫ