15.09.2022

Мамлекеттин мүлкүн убагында бөлүштүрүү