20.10.2022

Пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) акыркы пайгамбар