22.11.2022

Пайгамбарыбызга кошуна болуу көп сажда кылуу менен болот