26.08.2022

Тааныганга гана салам айтуу Кыяматтын белгиси