Адам каза болгондон кийин тирүүлөрдүн акыбалын сезе алабы? Мисалы, ыйласа, сагынса.

Ооба. Алар сезе алат. Ал эле эмес жаңы каза болгон учурда ким кантип кыйкырып, Кудайга док ургандай болуп ыйлап жатканын көрүп нааразы болот. Алар, аркасында калган туугандарынын шариатка каршы аткарган, туура эмес иштерин көрүп, билишкенде капа болушат. Бирок алардын бизге келип, андай кыл, мындай кыл деп айтуусуна мүмкүнчүлүктөрү жок. Андай болгондо сыноо дүйнөнүн кадыр менен кыйматы кетип калбайбы?

Наркы дүйнөдө педофилдер жазасын алышабы?

Алат...

Акыр замандын чоң (он) белгилери башталганда бизге белгилүү болобу? Пенделерди көрүп, түшүнөсүңөр дешкенби? Дажжал келсе, Иса пайгамбарыбыз түшсө жана башкаларын көрсөк, билсек анда кандай болот? Балким чоң белгилери башталган чыгаар, биз сезбей жаткандырбыз. Я-жужж, ма-жууж кимдер? Алар эмне кылышат? Даабба-улоону түшүндүрүп берсеңиз.

Уламалар баштала элек деп айтышат. Мечиттин жанындагы китептерден ушул туураалуу окуп көр. Түшүнбөсөң сура. Кичине аракет кыл.

Кыяматты мусулмандар көрөбү? Мусулмандар калбай калат деп айтышат.

Көрөт. Сиз айткан кыяматтын белгилеринин бири. Ошондой да доор өтөт.

Жин менен шайтандын айырмасы кандай? Алар бир макулукпу?

Шайтан менен жин бир эле макулук. Болгону шайтандар жиндердин мусулман эместери. Адамдын мусулман эмесин каапыр дейбиз го, ошондой эле жиндин мусулман эмес шайтаан.

Татуаж, жасалма чач менен намаз окусам болобу? Ата-эненин күнөөсү үчүн да тообо кылса кабыл болобу? Жамгыр жааганда периште көбөйөт деген чынбы? Намаз окуп жатканда эмнени элестетиш керек, эмнени ойлош керек?

Татуаж дегенди түшүнбөдүм. Жасалма чач такканга шариат уруксат бербейт. Ата-эне үчүн тооба кылынбайт. Алар үчүн сооптуу иштерди аткарып, соопторун белек кылат. Алардын акысыга дуба кылат. Жамгыр жааганда Аллахтын ырайымы түшөт делет. Намаз окуганда акыретти, соопту эстөө керек.

Акыр заманга жакын дажжал биринчи чыгабы же күн батыштан биринчи чыгабы?

Акыр заман белгилери чоң жана кичине болуп экиге бөлүнөт. Чоң белгилери он. Адегенде (1)Дажжаал менен башталат. Андан соң (2) Иийса алайхис салам түшөт. (3) Я –жууж менен ма-жууж келет. (4-5-6) Жер жарылып, үстүндөгүлөрдү жутуусу. Чыгышта, батышта, Араб жарым аралында. (7)Жалпы түтүн. (8)Даабба-улоо. (9) Күндүн батыштан чыгуусу. (10) Йеменден чыккан улуу от-өрт.

Акыр заманга жакын дажжал биринчи чыгабы же күн батыштан биринчи чыгабы?

Исрафил (а.с) ким экенин айтып бересизби?

Исраафиил чоң периштелердин бири болуп саналат. Ал "сурнай ээси" деп айтылынат. Сурнай эки ирет тартылат. Биринчисинде Аллах Таалам өлүмдөн аман калтыргандан башка, асмандар менен жердегилердин баары бүтүндөй жок болушат. Себеби Аллах Таала ал аман калтыргандарды сурнай тартылуу себебинен эмес, озүнүн ыктыяры менен жандарын алат. Мисал катары Бейиштеги үр кыздарды, тозоктун кароолчуларын келтирсе болот. Ал эми экинчи сурнай тартылган учурда, жан аттуунун баары өлгөндөн кийин кайра тирилишет. Аллах Таала "Зумар" сүрөөсүнүн 68-аятынын маанисинде мындай дейт: "Заман акыр, кыямат кайым болгондо Аллах Тааланын буйругу менен Исраафиил алайхис салам тарабынан сурнай тартылат. Жер-асмандардагы жандуу аттуунун баары жан таслим болуп жыгылышат. Бирок Аллах Тааланын каалаган заттары гана тирик калышат. Андан соң Кудай Таалам каалаган мөөнөттөн кийин дагы бир мертебе сурнай тартылат. Ал убакта бардык өлгөндөр кайра тирилишет, жаткан жерлеринен чыгып, туш тарапка акылдары айран (хайран) болгон абалда назар салышат".